نمونه کار

توضیحات

سایت سفارش غذای آنلاین همراه با رژیم غذایی پزشک و پیشنهاد غذا متناسب با وزن و...

مشخصات پایه

کارفرما
سایت سفارش آنلاین غذا به کال
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت سایت سفارش آنلاین غذا به کال بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
Css3, Javascript, Responsive Design, HTML 5,
بک اند
laravel, PHP,