نمونه کار

توضیحات

سامانه هوشمند مدیریت سرویس مدارس جهت ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان

مشخصات پایه

کارفرما
سامانه هوشمند مدیریت سرویس مدارس
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت سامانه هوشمند مدیریت سرویس مدارس بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
Css3, Javascript, Responsive Design, HTML 5,
بک اند
laravel, PHP,