نمونه کار

توضیحات

اپلیکیشن سفارش آنلاین غذا به کال همراه با پیشنهاد رژیم غذا به توصیه پزشک و...

مشخصات پایه

کارفرما
اپلیکیشن سفارش آنلاین غذا به کال
واکنش گرا
هست
آدرس
برای مشاهده وب سایت اپلیکیشن سفارش آنلاین غذا به کال بر روی کلید مشاهده کلیک نمایید مشاهده

تکنولوژی های استفاده شده

فرونت اند
بک اند
Android,